Link to home page
ไปส่งที่Bangkok
เมนูอาหารเดลิเวอรี่ China Kitchen (ไชน่า คิทเช่น) - โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

China Kitchen (ไชน่า คิทเช่น) - โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

ติ่มซำ

3.4
4384 นาที    687.5 km
Today  11:30-13:30 18:00-21:00
Closed
เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าอยู่เสมอ หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไข โปรด แจ้งให้เราทราบ