Link to home page
ไปส่งที่Bangkok
เมนูอาหารเดลิเวอรี่ KINKAI (กินไก่) คณะวิศวะ มช. - ถนนห้วยแก้ว

KINKAI (กินไก่) คณะวิศวะ มช. - ถนนห้วยแก้ว

ไก่ทอด

3.8
4412 นาที    693.6 km
Today  08:30-15:00
เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าอยู่เสมอ หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไข โปรด แจ้งให้เราทราบ