Link to home page
ไปส่งที่Bangkok
เมนูอาหารเดลิเวอรี่ Oily Sticky Rice With Fried Pork (โอลี่ข้าวเหนียวหมูทอด) - ถนนจิระ

Oily Sticky Rice With Fried Pork (โอลี่ข้าวเหนียวหมูทอด) - ถนนจิระ

Partner

4.5
2452 นาที    387.5 km
Today  18:00-22:00
Closed
เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าอยู่เสมอ หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไข โปรด แจ้งให้เราทราบ