Link to home page
ไปส่งที่Bangkok
เมนูอาหารเดลิเวอรี่ Penguin Ghetto (เพนกวิ้น เก็ตโต้) - ถนนรอบเมืองเชียงใหม่

Penguin Ghetto (เพนกวิ้น เก็ตโต้) - ถนนรอบเมืองเชียงใหม่

กาแฟ/ชา

3.5
4420 นาที    693.1 km
Today  08:00-19:00
เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าอยู่เสมอ หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไข โปรด แจ้งให้เราทราบ