Link to home page
Deliver toHanoi
Bún Lòng Xào Nghệ Đà Nẵng & Súp Hầm Xương Food Delivery Menu

Bún Lòng Xào Nghệ Đà Nẵng & Súp Hầm Xương

Vietnamese cuisine

4.2
905 mins    764.7 km
Today  10:00-21:00
Giảm 15% cho một số món trong thực đơn. Nhập "YEU20" giảm 20k cho hóa đơn từ 50k
See details
We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!