Link to home page
Deliver toHanoi

Cơm Gà Ánh Vy - Bà Hạt

Vietnamese cuisine

Opening Hours16:00-22:30
Open your Grab app and start ordering! You know you want it.
Find more restaurants and promotions on the app!

Cơm Gà

Cơm Chiên

Hủ Tiếu Xào

Mì Xào Giòn

Mì Xào Mềm

Mì Gói Xào

Bún Gạo Xào

Nui Xào

Món Thêm

Rau Xào

Canh

Món Khác

We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!