GrabFood - Thực đơn giao hàng tận nơi & ưu đãi hấp dẫnGrabFood - Thực đơn giao hàng tận nơi & ưu đãi hấp dẫn
Type your location

Chè Bơ Ông Già Tóc Bạc

Dessert,Chè

3
60 mins    93.7 km
Today  08:00-22:00
Nhập NGONRE15 giảm 15K.Nhập NGONREHP70 giảm 70K.Nhập NGONREHP50 giảm 50K.Nhập NGONREHP40 giảm 40K.
See details
We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!