Link to home page
Deliver toHanoi
Lady Gà Gà - Nguyễn Văn Cừ Food Delivery Menu

Lady Gà Gà - Nguyễn Văn Cừ

Vietnamese cuisine

4.3
35 mins    7.3 km
Today  09:30-21:00
Closed
25% off Combo 9: 2 đùi gà chiên truyền thống/ chiên phồng + 1 gà viên thơm size M + 2 chân gà chiên + 1 Coca + 1 trà xanh sả
See 8 more
We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!