Link to home page
Deliver toHanoi

Nhậu Bình Dân Rề Trô

Vietnamese cuisine

Opening Hours10:00-22:00
Open your Grab app and start ordering! You know you want it.
Find more restaurants and promotions on the app!

Đặc sản Rề Trô

Món gỏi

Món mì

Món cơm

Món bò

Món gà

Món ếch

Món lươn

Món heo

Món bạch tuộc/ Mực

Món ốc/ Sò

Món trìa/ Hàu

We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!