Link to home page
Deliver toHanoi

Quán Ốc Cô Tuyết - Hoàng Hoa Thám

Vietnamese cuisine

Opening Hours16:30-21:30
Open your Grab app and start ordering! You know you want it.
Find more restaurants and promotions on the app!
App store logoGoogle play logo

Ốc mè

Ốc cà na

Ốc vuông ( ốc cánh tiên )

Ốc giác

Ốc mỡ

Ốc bươu

Ốc lác hương

Ốc bông

Ốc tỏi

Ốc len

Ốc hương

Ốc móng tay

Ốc khế

Ốc hiếm

Sò lông

Sò dẹo

Sò mai

Sò dương

Sò tộ

Sò huyết

Tôm

Hàu Sữa

Nghêu

Càng ghẹ

Ghẹ sữa

Hột vịt lộn

Món gà

Món khác

We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!