Link to home page
Deliver toHanoi

Quán Ốc Mai - Trần Kế Xương

Vietnamese cuisine

Opening Hours16:00-22:30
Open your Grab app and start ordering! You know you want it.
Find more restaurants and promotions on the app!
App store logoGoogle play logo

Ốc hương

Ốc bông

Ốc mỡ

Ốc mật

Ốc bươu

Ốc mè

Ốc giác

Ốc khế

Ốc móng tay

Ốc tay vàng

Ốc tỏi

Ốc đỏ

Ốc gai

Ốc len

Ốc nàng tiên

Ốc cà na

Sò lông

Sò dương

Sò huyết

Sò điệp

Chem chép

Hàu

Nghêu

Càng ghẹ

Món mì

Món khác

We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!