Link to home page
Deliver toHanoi

Ram Bắp Quảng Ngãi Quán - Phan Tứ

Bánh

Opening Hours15:30-18:00 19:30-22:30
Open your Grab app and start ordering! You know you want it.
Find more restaurants and promotions on the app!
App store logoGoogle play logo

Món đặc sản Quảng Ngãi

Món khai vị

Món bò

Món heo

Món gà quê

Món tôm

Món cá

Món mực

Món ếch

Chíp chíp

Món lẩu

We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!