GrabFood - Thực đơn giao hàng tận nơi & ưu đãi hấp dẫnGrabFood - Thực đơn giao hàng tận nơi & ưu đãi hấp dẫn
Type your location

Sắc Gà - Chân Gà Rút Xương

Snack

4.1
26 mins    5.6 km
Today  08:00-22:00
40.000₫ off Chân gà rưt xương sả tắc Xoài size TO +1 chai pepsi
40.000₫ off Chân gà rút xương sả ớt size TO + 1 chai pepsi
See 7 more
We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!