GrabFood - Thực đơn giao hàng tận nơi & ưu đãi hấp dẫn
Deliver toHanoi
Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Tin Tin Food Delivery Menu

Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Tin Tin

Milk Tea

4.5
1660 mins    1,484.8 km
Today  Closed
Closed
We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!