Link to home page
Deliver toHanoi
Xôi Gà Bỏ Lò 198 - Xã Đàn Food Delivery Menu

Xôi Gà Bỏ Lò 198 - Xã Đàn

Vietnamese cuisine

3.8
28 mins    2.5 km
Today  08:30-20:00
Closed
Giảm TRỰC TIẾP ĐỘC QUYỀN trên Grab Food Giảm 30%. Nhập "YEU60" giảm 60k cho hóa đơn từ 150k
See details
We're always working to get the most accurate information. Let us know if you come across anything that's outdated!