Link to home page
Giao đếnHà nội

Bò Né 3 Ngon - Châu Thị Vĩnh Tế

Bít tết

Giờ mở cửa06:30-12:30 16:00-21:00
Mở ứng dụng Grab và đặt món bạn thích ngay!
Nhiều quán ăn và ưu đãi đang chờ bạn khám phá trên ứng dụng!

Menu 3 Ngon

Menu Bếp Quảng

Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thông tin chính xác nhất. Hãy báo với chúng tôi nếu bạn thấy bất kỳ thông tin không chính xác nào.