Link to home page
Giao đếnHà nội

Ganesh Indian

Món Ấn Độ

Giờ mở cửa11:00-14:30 17:00-21:30
Mở ứng dụng Grab và đặt món bạn thích ngay!
Nhiều quán ăn và ưu đãi đang chờ bạn khám phá trên ứng dụng!

Appetizers

Raita/ Salads

Soups

Thali set lunch

North indian rice dishes

South indian rice dishes

Biryani dishes

North indian fish/ Prawn dishes

South indian fish/ Prawn dishes

Tandoori naan/ Breads

Tandoori naan breads

North indian chicken dishes

South indian chicken dishes

North indian lamb dishes

South indian lamb dishes

North Indian vegetarian dishes

South Indian vegetarian dishes

Egg dishes

Tandoori starter (BBQ) vegetarian

Tandoori starter (BBQ) non - vegetarian

Tandoori starter (BBQ) lamb & seafood

Desserts

Indian drinks

Fresh juice

Soft drinks

Tea/ Coffee

Mocktails

Cocktails

Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thông tin chính xác nhất. Hãy báo với chúng tôi nếu bạn thấy bất kỳ thông tin không chính xác nào.