Link to home page
Giao đếnHà nội

Zeytun Restaurant

Món Trung Đông

Giờ mở cửa11:00-23:59
Mở ứng dụng Grab và đặt món bạn thích ngay!
Nhiều quán ăn và ưu đãi đang chờ bạn khám phá trên ứng dụng!
App store logoGoogle play logo

Breakfast & sandwiches

Soup & salads

Kebales & shawarma

Middle eastern pizza

Our specialties

Our specialties from grill

International favorites

Sides & extras

Desserts

Smoothies & fresh juices

Tea & coffee

Soda

Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thông tin chính xác nhất. Hãy báo với chúng tôi nếu bạn thấy bất kỳ thông tin không chính xác nào.