Link to home page
Giao đếnHà nội

The Secret Garden

Cà phê

Giờ mở cửa07:30-11:15 17:00-22:20
Mở ứng dụng Grab và đặt món bạn thích ngay!
Nhiều quán ăn và ưu đãi đang chờ bạn khám phá trên ứng dụng!

Coffee

Tea

Signature drink

Juice

Smoothie

Iceblended

Yogurt

Cocktail

Mocktail

Gin

Liquor

Tequila

Vodka

Cognac - brandy

Blended whisky

Singlemalt whisky

Bourbon - tennessee whisky

Other

French

Italy

Chile

Australia

Argentina

Ham

Snack & Nuts

Sandwich & Pizza

Combo TSG

Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thông tin chính xác nhất. Hãy báo với chúng tôi nếu bạn thấy bất kỳ thông tin không chính xác nào.