Món ngon, giao nhanh. Chỉ có trên ứng dụng Grab!

Món ngon, giao nhanh. Chỉ có trên ứng dụng Grab!
1
Chọn nhà hàng từ danh sách mà chúng tôi đã sắp xếp dựa trên giờ giao hàng dự kiến.
2
Trên ứng dụng, bạn có thể thêm hoặc xoá món tùy thích.
3
Grab sẽ tìm tài xế gần nhà hàng nhất cho bạn.
4
Theo dõi tình trạng đơn hàng qua định vị địa điểm tài xế và thời gian giao nhận đơn thực tế.